Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Wyświetl nową zawartość »
Drodzy internauci.
W związku z ciszą wyborczą wyłączyliśmy możliwość komentowania artykułów i zamieszczania wpisów na forum.
Zapraszamy w niedzielę wieczorem, po zakończeniu głosowania.

Regulamin forum.gs24.pl

1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez spółkę Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, zwaną dalej Właścicielem, na rzecz użytkownika Internetu, zwanego dalej Użytkownikiem, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego uczestniczenia w forum serwisu gs24.pl znajdującego się pod adresem http://forum.gs24.pl, zwanego dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.

2. Dostęp do Forum mają wszystkie osoby korzystające z Internetu. Użytkownik, który zalogował się na Forum używa zarezerwowego dla niego loginów. Właściciel może uzależnić korzystanie z Forum od wcześniejszego dokonania rejestracji.

3. Użytkownik publikując swoje wpisy (wypowiedzi) reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.

5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkownika Forum wpisów o charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim..

6. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 4 i 5 Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Właściciel może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Forum przy zamieszczaniu wpisu.

8. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum nieodpłatnie upoważnia Właściciela do:

a ) zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,

b ) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,

c ) publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów (wypowiedzi) w sieci Internet,

d ) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,

e ) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,

f ) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).

9. Użytkownik Forum umieszczając wpisy na Forum wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Właściciela, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z ust. 8 powyżej.

10. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.

11. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie regulaminu.