Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »


3 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Piotr~

~Piotr~
  • Goście

Napisano 19 kwiecień 2011 - 06:14

Zapytanie.
Proszę o udzielenie jasnego wytłumaczenia, dlaczego urzędnicy naszego urzędu nie rejestrują samochodów z ważnym badaniem technicznym , wystawionym przez niemiecką stację diagnostyczną. Byłem w środę ok godziny 16:00 i zostałem odprawiony z kwitkiem, pomimo że badania techniczne jak wynika z dowodu rejestracyjnego ważne są do grudnia 2011 roku.
Urzędniczka poinformowała mnie, że w w Polsce badania ważne są tylko rok dla auta wyprodukowanego w 1998 roku.
Jak wynika z zacytowanej poniżej ustawy "rejestracji dokonuje się także na podstawie dowodu rejestracyjnego ............ potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego". Nie ma w nowelizacji ustawy mowy o ważności na jeden rok takiego badania, liczonej od daty wystawienia, jak to twierdziła pani z obsługi.
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 802, opublikowano nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. To konsekwencja wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 5 czerwca 2008 roku, według którego obowiązujący w Polsce wymóg przeprowadzania przed pierwszą rejestracją (w kraju) badania technicznego w przypadku pojazdów mechanicznych używanych i zarejestrowanych uprzednio w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, nie jest zgodny z art.
28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
W związku z powyższym likwidacji z dotychczas obowiązujących w Polsce przepisów ulega pierwsze badanie techniczne". Polska będzie uznawać badania techniczne pojazdów zarejestrowanych wcześniej w innych państwach członkowskich UE, Szwajcarii oraz EFTA. Dotychczas obowiązujący przepis art. 72 ust. 1 pkt 4 określający obowiązek przedłożenia do rejestracji pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, został uzupełniony przepisem, zgodnie z którym rejestracji dokonuje się także
na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego". Pierwsze badanie techniczne pozostanie jednak obowiązkowe w przypadku aut sprowadzonych spoza EOG, czyli np. z USA, co wydaje się
zasadne ze względu na inny typ oświetlenia tych pojazdów.
W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie zasad rejestracji w kontekście uznawania badań technicznych innych krajów Unii.
Odpowiedź
W nawiązaniu do e-maila z dnia 15.04.2011 r. informuję, iż zgodnie z obowiązującym przepisem art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej(…), potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
Jednocześnie zgodnie z art. 81 ust. 14 ustawy Prawo o ruchu drogowym, termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w przepisie ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na podstawie przepisów ust. 5-10 tego artykułu. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ widnieje termin badania technicznego – dłuższy niż przewidują to obwiązujące na terytorium RP przepisy, to organ rejestrujący pojazd uznaje wskazany w dokumentach termin ważności badania technicznego, ale tylko w okresie wynikającym z przepisów art. 81 ust. 5-10 cyt. wyżej ustawy.
Z dokumentu informacyjnego Unii Europejskiej przekazanego przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, iż badania techniczne pojazdów w Niemczech przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie RP okresowe badania techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania (art. 81 ust. 6 ustawy).
Tak więc biorąc pod uwagę rok produkcji wskazanego przez Pana pojazdu, tj. rok 1998, należy przyjąć, iż pracownik tut. Urzędu weryfikując dokumenty przedstawione do rejestracji pojazdu dokonał prawidłowej oceny stanu faktycznego w zakresie ważności badania technicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami badanie techniczne ważne było do grudnia 2010 roku. W tej sytuacji przedmiotowy pojazd może zostać zarejestrowany po przedstawieniu okresowego badania technicznego.Naczelnik Wydziału

#2 ~radosław~

~radosław~
  • Goście

Napisano 19 kwiecień 2011 - 07:39

Witam
Odpowiedź jest nie do końca zrozumiała i mało wyczerpująca.
Bowiem pan Piotr zapytał "dlaczego nie jest honorowane w Polsce badanie techniczne które było przeprowadzone w Niemczech i jest ważne do grudnia tego roku"
Proszę o przeczytanie tekstu pana Piotra za zrozumieniem treści i odpowiedzenie na konkretnie zadane pytanie !
pozdrawiam Radosław ze Świnoujścia

#3 ~Morgan~

~Morgan~
  • Goście

Napisano 10 kwiecień 2012 - 12:08

Witam,
Podłącze się do pytania, gdyż dziś odmówiono mi rejestracji pojazdu.
Auto sprowadzone z francji, badanie techniczne ważne do 27.10.2013r. tu nie było zastrzeżeń.
Problem pojawił się dlatego, że pani uznała, że musze i tak zrobić dodatkowy przegląd w Polsce, z powodu braku danych wpisanych w dowód w postaci nacisku na oś oraz potwierdzenia daty produkcji przed diagnoste.
W dowodzie francuskim jest tylko data pierwszej rejestracji, w dokumentach celnych ten rok jest wpisany.
Wytłumaczy mi ktoś jak tu uryźć? Bo tego po prostu nie pojmuje.
Pomijam fakt, że odsyłali mnie od pokoju do pokoju i nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie.
Pani wymądrzajaca sie z informacji pokazała mi przepis cytowany w tym artykuje, że pojazd musi mieć badania techniczne (chyba nie rozumiała dalszej cześci wpisu, że ważne są również badania na terenie EU)
Z poważaniem proszę o odpowiedź.

#4 ~Agula~

~Agula~
  • Goście

Napisano 27 sierpień 2012 - 15:02

Badania techniczne muszą być ważne i zgodne z naszymi przepisami. Czyli dla samochodów starszych niż pięć lat u nas badania wydawane są na rok, a w Niemczech na dwa. Skracamy zatem o rok. Drugi temat, odczyt roku produkcji. Rok produkcji i data pierwszej rejestracji to nie to samo. Nie raz państwo się spotykali z reklamą: "końcówka z rocznika z rabatem". Czyli pojazd zarejestrowany w 2012 mógł być wyprodukowany w 2011 lub nawet wcześniej.... Ponadto w przypadku braku innych wartości, które są wymagane przez nasze przepisy, urząd może też wysłać na badania...
PozdrawiamDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych